Народна банка на Република Северна Македонија
National Bank of the Republic of North Macedonia
Состојба на вкупни инвестиции (сопственички капитал) во Република Северна Македонија - структура по нови, постојни и останати инвестиции
Обележете го вашиот избор и изберете помеѓу табела на екранот и формат на документот. Совети за обележување

За обележаните променливи {*} треба да изберете најмалку една вредност

Ставка Изберете најмалку една вредност

Вкупно 6 Избрано

Пребарајте

Валута Изберете најмалку една вредност

Вкупно 1 Избрано

Пребарајте

Година Изберете најмалку една вредност

Вкупно 23 Избрано

Пребарајте


Број на избрани податочни ќелии се:(максималниот дозволен број е 1.000.000)

Приказот на екранот е ограничен на 1.000 редови и 250 колони


Бројот на избраните ќелии го надминува максимално дозволениот број 1.000.000
Контакт и информации

Информација

Контакт
[email protected]

телефон: 02 3215 181 локал 103 (или 110/108)
Единица
евра
Дата на креирање
30.09.2020
Извор
Народна банка на Република Северна Македонија
Матрица
ES-005
Фусноти

Фусноти

Методолошки објаснувања
1/ До 2016 година податоците се однесуваат на директни и портфолио инвестици, почнувајќи од 2017 година податоците се однесуваат само на директни инвестиции.
2/ Податоците се однесуваат на сопственички капитал.