Народна банка на Република Северна Македонија
National Bank of the Republic of North Macedonia
Состојба на директни инвестиции во Република Северна Македонија, по земји
Обележете го вашиот избор и изберете помеѓу табела на екранот и формат на документот. Совети за обележување

За обележаните променливи {*} треба да изберете најмалку една вредност

Земја Изберете најмалку една вредност

Вкупно 158 Избрано

Пребарајте

Валута Изберете најмалку една вредност

Вкупно 3 Избрано

Пребарајте

Година Изберете најмалку една вредност

Вкупно 13 Избрано

Пребарајте

Ставка Изберете најмалку една вредност

Вкупно 9 Избрано

Пребарајте


Број на избрани податочни ќелии се:(максималниот дозволен број е 1.000.000)

Приказот на екранот е ограничен на 1.000 редови и 250 колони


Бројот на избраните ќелии го надминува максимално дозволениот број 1.000.000
Контакт и информации

Информација

Контакт
[email protected] телефон: 02 3215 181 локал 103 (или 110/108)
Единица
милиони евра, милиони САД долари, милиони денари
Дата на креирање
29.09.2023
Извор
Народна банка на Република Северна Македонија
Матрица
ES-005
Фусноти

Фусноти

Методолошки објаснувања
Шифрарник на економски и географски зони
1) Вклучително и реинвестирањето на добивката.