Народна банка на Република Северна Македонија
National Bank of the Republic of North Macedonia
Платен биланс на Република Северна Македонија, секундарен доход, по месеци
Обележете го вашиот избор и изберете помеѓу табела на екранот и формат на документот. Совети за обележување

За обележаните променливи {*} треба да изберете најмалку една вредност

Ставка Изберете најмалку една вредност

Вкупно 19 Избрано

Пребарајте

Валута Изберете најмалку една вредност

Вкупно 2 Избрано

Пребарајте

Месец Изберете најмалку една вредност

Вкупно 276 Избрано

Пребарајте


Број на избрани податочни ќелии се:(максималниот дозволен број е 1.000.000)

Приказот на екранот е ограничен на 1.000 редови и 250 колони


Бројот на избраните ќелии го надминува максимално дозволениот број 1.000.000
Контакт и информации

Информација

Контакт
[email protected] телефон: 02 3215 181 локал 103 (или 110/108)
Единица
милиони евра, милиони САД долари
Дата на креирање
29.02.2024
Извор
Народна банка на Република Северна Македонија
Матрица
ES-001
Фусноти